حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • دانش فنی سنتز ماده Mono butyltin Trichloride مورد استفاده در صنعت شیشه گری

    تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: حذف؛ ترکیبات آلی فرار؛ پلاسما؛ قابلیت افزایش مقیاس.

وجود ترکیبات آلی فرار و آلاینده در جریان‌های خروجی صنایع پتروشیمی و اثرات سوء بهداشتی و زیست‌ محیطی مرتبط با آن از جمله مسائلی است که نیازمند انجام مطالعات بیشتر جهت انتخاب...

مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد مرکز نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مرکز برق و انرژی
بخش آماری