حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • توسعه مواد به کار رفته در فرایند پوشش دهی گرم با هدف حذف ریزترک ها در صنایع تولید ظروف شیشه ای

    تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
  • ساخت سیمان استخوانی ارتوپدی بر پایه متیل متاکریلات

    تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: حذف؛ ترکیبات آلی فرار؛ پلاسما؛ قابلیت افزایش مقیاس.

وجود ترکیبات آلی فرار و آلاینده در جریان‌های خروجی صنایع پتروشیمی و اثرات سوء بهداشتی و زیست‌ محیطی مرتبط با آن از جمله مسائلی است که نیازمند انجام مطالعات بیشتر جهت انتخاب...

مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد مرکز نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مرکز برق و انرژی
بخش آماری