حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاوره مرکز آب، پساب و محیط زیست
با توجه به گستردگی فناوریهای تصفیه آب و همچنین ارتقاء عملکرد بسیاری از این  روشها با بهرهگیری از فناوری نانو، کارشناسان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در حوزه آب و محیط زیست با درنظر گرفتن مشکل مطرح شده، روشهای متناسب را به صنعت مربوطه پیشنهاد می‌نمایند. همچنین در برخی موارد به دلیل پیچیدگی ساختار آلاینده‌ها و پساب خروجی صنایع، حل مشکلات آب و پساب نیازمند روشهای ترکیبی می‌باشد. مشاوره در خصوص توانایی فنی و عملیاتی شرکت‌های تحت حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو فعال در زمینه تصفیه آب و پساب توسط کارشناسان ستاد نانو صورت می‌پذیرد و از سوی دیگر، مزیت‌های رقابتی روش‌های تصفیه آب بر پایه فناوری نانو در مقایسه با روشهای معمول می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. 
در کنار حل مشکلات آب و پساب صنایع، حمایت از فناوران فعال در این زمینه به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف و برنامه‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو محسوب می‌شود. به همین دلیل فرایند مشاوره‌ای به صورت ویژه برای فناورانی که می‌خواهند از حمایت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بهره‌مند گردند، برنامه ریزی شده است.
متقاضیان می‌توانند از طریق راه‌های ارتباطی معرفی شده در صفحه تماس با ما، مشاوره‌های فنی و تخصصی را دریافت نمایند.