حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده گزارش

گزارش کوتاه صنعتی «نانوحسگرهای پایش کیفیت آب»

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ تعداد بازدید :‌ ۶۶۳
حسگر یا سنسور در اصل یک نوع مبدل انرژی است که ‌می‌تواند برخی خواص مربوط به محیط اطرافش را تشخیص بدهد. حسگرها اتفاقات یا تغییرات در کمیت‌های مختلف را تشخیص داده و نتیجه را به‌صورت یک سیگنال خروجی متناظر با تغییرات حاصل‌شده، که عموماً یک سیگنال الکتریکی یا نوری است، نمایش می‌دهند. حسگرها انواع مختلفی دارند و کاربردهای بسیار زیادی در زمینه‌های مختلف پیدا کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین انواع حسگرها که امروزه بسیار موردتوجه قرار گرفته‌اند، نانوحسگرها هستند. نانوحسگرها در اصل حسگرهای شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی در ابعاد نانو هستند که ‌می‌توانند تغییرات ایجاد شده در مقیاس نانو را با حساسیت و دقت بسیار بالا تشخیص داده، جمع‌آوری نموده و به دنیای ماکروسکوپی انتقال دهند. درنتیجه یکی از مهم‌ترین مشخصات مورد نیاز حسگرها و نانوحسگرها این است که باید دارای حساسیت و قدرت تشخیص بالایی باشند تا بتوان به داده‌های آن‌ها اعتماد کرد.
اگرچه حسگرهای مختلفی برای آشکار نمودن آلودگی‌ها و مواد آلاینده وجود دارند، ولی فناوری نانو امکان ایجاد نسل‌های جدیدی از حسگرها با توانایی بالا در اندازه‌گیری یک یا چند مورد از آلاینده‌ها را بصورت قابل حمل فراهم ‌می‌نماید که قادر هستند، مواد آلاینده را در مقادیر و غلظت‌های بسیار کم آشکار ‌‌نمایند. در بحث بررسی تشخیص آلودگی‌ها و پایش کیفیت آب، نانوحسگرها به‌طور کلی شامل نانوحسگرهای زیستی و نانوحسگرهای شیمیایی است. این نانوحسگرها ‌می‌توانند انواع عوامل بیماری‌زا را شامل مقادیر بسیار اندک میکروب‌ها و سموم حاصل از آن‌ها، انواع ترکیبات شیمیایی و یون‌های موجود در آب را در حد یک قسمت در میلیارد (ppb) به‌طور پیوسته و با سرعت زیاد شناسایی کنند. از جنبه کاربردی ‌می‌توان نانوحسگرها را بر اساس نوع آلودگی‌ و پارامترهایی که نیاز به پایش دارند، دسته‌بندی نمود که مهم‌ترین آن‌ها شامل این موارد است: نانوحسگرهای پایش pH، نانوحسگرهای اندازه‌گیری میزان اکسیژن حل‌شده در آب۸، نانوحسگرهای پایش و اندازه‌گیری مقدار کل آلودگی‌های میکروبی و باکتریایی، نانوحسگرهای اندازه‌گیری میزان نیترات، نانوحسگرهای اندازه‌گیری میزان فسفات، نانوحسگرهای اندازه‌گیری میزان کل جامدات حل‌شده در آب، نانوحسگرهای اندازه‌گیری میزان کدر بودن آب و نانوحسگرهای اندازه‌گیری غلظت حشره‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code