حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

حذف گازهای سمی NOX و SOX از هوا

کلمات کلیدی: حذف؛ NOx؛ SOx؛ پلاسما؛ قابلیت افزایش مقیاس.

آلودگی های گازی حاوی گازهای NOx و SOx که اغلب ناشی از احتراق ناقص سوخت های فسیلی است که توسط کارخانجات صنعتی و وسایل نقلیه موتوری تولید می شود که عوارض خطرناکی برای سلامتی انسان و همچنین برای محیط زیست را به همراه دارند. با توجه به استانداردهای سخت گیرانه در خصوص شرکت های سازنده وسایل نقلیه موتوری و همچنین کارخانجات و نیروگاه ها مبنی بر کاهش میزان گازهای تولید توسط آنها، با این حال میزان تولید این دو نوع گاز همچنان بالا بوده و جزو خطرات تهدید کننده محیط زیست محسوب می شود. استفاده از روش های کاتالیستی و شیمیایی برای حذف این گازها به عنوان یکی از راهکارهای کاهش بار آلودگی این ترکیبات در محیط زیست بوده است. با این وجود توسعه روش های جدید با کارآیی بالاتر می تواند به بهبود فرآیندهای مذبور کمک نماید. روش هایی شیمیایی که بر مبنای مکانیسم ها و فناوری های جدید که بر خلاف روش های شیمیایی مرسوم نیاز به استفاده از ترکیبات شیمیایی مختلف ندارند. پلاسما، یکی از فناوری هایی است که می تواند در دستیابی به این هدف کمک شایانی نماید. پلاسما که عبارت است از یک محیط گازی یونیزه شده، می تواند محیط مناسبی برای انجام واکنش های شیمیایی را فرآهم نماید. پلاسماها طبقه بندی های مختلفی دارند که بر حسب معیارهای خاص خود طبقه بندی می شوند. یکی از این نوع طبقه بندی ها، طبقه بندی بر حسب دماهای عملیاتی محیط پلاسما است. از جمله این نوع پلاسماها که به تازگی کاربردهای مختلفی پیدا کرده است، پلاسمای سرد یا غیر حرارتی است. پلاسما‌های غیر حرارتی در حفاظت از محیط زیست و کنترل گازهای آلوده نظیر تفکیک NOx و SOx که در گاز خروجی اگزوز اتومبیل ها و نیروگاه ها وجود دارد و تفکیک و شکستن پیوندها می تواند مؤثر باشد.